Affald, storskrald og haveaffald

Download eventuelt appen Affald på din smartphone   

Se hvornår dit affald bliver hentet Her

Eller gå ind på kommunens egen hjemmeside Her

Hent din egen affaldskalender Her

Storskrald

HUSK: KUN GENNEMSIGTIGE SÆKKE TAGES MED.

Affald, som sættes ud til ruteindsamlingen, skal placeres på fortovet, og skal sorteres i de affaldstyper med tydelig afstand.

Du skal placere dit affald på fortovet uden for din adresse. Hvis dit område har en nærgenbrugsgård, er det her du skal aflevere dit storskrald. Er du i tvivl, så kontakt Borgerservice.

Der samles storskrald ind med to biler: en komprimatorbil til forbrændingsegnet affald og en ladbil med ruminddeling til de øvrige affaldsfraktioner.

Hvad skal du gøre:

Find afhentningsdagen

Find dit distrikt i distriktsoversigten for storskrald. Se herefter i køreplanen hvornår vi kommer til din vej.

Sortér dit affald

Sortér affaldet i de forskellige affaldstyper og sæt det, så der er en tydelig afstand

Pak affaldet

Noget af affaldet skal pakkes på bestemte måder. Papir og pap kan bundtes og samles med en snor. Forbrændingsegnet affald og mindre ting kan afleveres i klare sække. Der må ikke benyttes uigennemsigtige sække. Mindre ting kan også afleveres i en spand på under 40 liter mærket ”Beholder ikke storskrald”, så tømmer vi indholdet, og du får spanden tilbage. Højst 10 kg pr. enhed.

Undgå skarpe og spidse genstande. Pak glasskår og skarpe genstande forsvarligt ind og fjern/buk søm i brædder/møbler.

Neddel og skil affaldet ad

Hver enhed må være højst 1 x 0,5 x

0,5 m og veje højst 10 kg. Gælder dog ikke møbler og hårde hvidevarer. Hvis det er muligt, skil da affaldet ad, så forskellige materialetyper holdes hver for sig.

Sæt affaldet frem til vejen

Senest kl. 6:30 på afhentningsdagen (Taastrup Hovedgade dog allerede kl. 5:30).

Store og tunge ting

F.eks. bliver hårde hvidevarer opgrabbet for at skåne skraldemanden.

Opgrabningen kræver en specialbil, og derfor lægger skraldemanden en seddel på affaldet med oplysninger om, hvornår affaldet bliver afhentet. Du kan også aflevere dit klaver til storskrald, men så skal jernrammen tages ud først, så træ og jern afleveres i to forskellige bunker.

Storskrald omfatter ikke:

Haveaffald, dagrenovation, farligt affald, erhvervsaffald og visse typer byggeaffald, samt dæk.

Byggeaffald

Byggeaffald er ikke omfattet af storskraldsordningen. Vi har en tommelfingerregel, der siger, at storskrald omfatter ’det man normalt tager med sig, når man flytter’, mens byggeaffald er ’det man lader blive tilbage til de nye beboere’.

Enkelte byggeaffaldsprodukter tages dog med i storskraldsordningen i begrænset omfang. Hvis du benytter storskraldsordningen til byggeaffald, skal du huske på, at der tages højst 3 enheder byggeaffald pr. adresse pr. afhentning, men at flere små stykker affald af samme materiale (f.eks. nogle bræddestumper) gerne må samles til én enhed i f.eks. en spand.

Tog vi ikke dit storskrald?

Bliver dit storskrald ikke taget med ved den normale afhentning, lægger chaufføren en seddel i din postkasse, der fortæller om årsagen til den manglende afhentning.

Har du spørgsmål eller lignende, kan du henvende dig til Borgerservice.

Vi henter dit storskrald på din adresse. Storskrald omfatter kasseret indbo af forskellige slags, som f.eks. møbler, tøj, sko, legetøj, bøger, køkkenudstyr, hårde hvidevarer, værktøj, musikanlæg og fjedremøbler.

Er dit affald ikke blevet hentet til tiden, eller oplever du andre uregelmæssigheder i forbindelse med afhentningen af dit affald, kan du give os besked døgnet rundt.

Haveaffald

HUSK: KUN PAPIRSÆKKE TAGES MED.

Ruteindsamling af haveaffald

Den faste ruteindsamling er beregnet for haveaffald, der er pakket i papirsække eller i bundter. I den faste ruteindsamling kører vi fra April til november og kommer forbi din bopæl i alt 16 gange for at afhente det haveaffald, du har sat ud.

Når du fylder haveaffald i en papirsæk, begynder papiret langsomt at blive opløst, og sækken bliver med tiden svagere. Derved øges risikoen for, at sækken revner, og ’bunden går ud’, når sækken bliver hentet. Det er dit ansvar at sikre, at sækken er hel, stærk og velegnet til at blive håndteret på afhentningstidspunktet. Fyld derfor først dit haveaffald i sækkene så tæt som muligt på afhentningsdagen og opbevar de fyldte sække så tørt som muligt, inden du stiller dem ud til afhentning.

I ruteindsamling for haveaffald tager vi følgende med:

Grene og blade
Græs, blomsteraffald og ukrudt
Mindre rødder uden jord

Vi tager ikke nedfaldsfrugt med i ruteindsamlingen, men det kan du til gengæld aflevere på Genbrugsstationen.

Hvad skal du sørge for?

Pakke affaldet i åbne papirsække eller i bundter, der let kan håndteres. Haveaffald må ikke pakkes i plastsække.

Benytte snor og sække, som kan komposteres og altså ikke indeholder plast, jern og lignende.

Sørge for at grene og rødder er højst 1 meter lange og højst 10 cm tykke.

Sikre at hver sæk eller bundt vejer højst 10 kg.

Være opmærksom på, at sækkene skal være hele og stærke nok til at blive håndteret på afhentningsdagen.

Stille haveaffaldet helt frem til vejen uden at genere trafikken, senest kl. 6:30 på afhentningsdagen.